Engineering

Wij verzorgen voor u de volledige projectbegeleiding vanaf ontwerp tot en met het inbedrijfstellen en scholen van de gebruikers.

Functionele beschrijving
Op basis van het functioneel Ontwerp van de technische installatie wordt door ons een Functionele Beschrijving gemaakt waarin tot de automatische werking van de installaties wordt beschreven. De software zal op basis hiervan geschreven worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

Functioneel en hardwarematig in bedrijfstellen van de installatie
Turn-key: Wij verzorgen alle benodigde diensten  ten behoeve van het hardwarematig en functioneel, softwarematig, inbedrijfstellen. Gedurende het hardwarematig inbedrijfstellen worden alle opnemers en corrigerende organen getest op aansluiting en werking en inbedrijf gesteld. Na het hardwarematig inbedrijfstellen van (controle van alle in- en uitgangen die op onze regelaar zijn aangesloten) vangen we aan met het functioneel inbedrijfstellen. Op de ons ontworpen kastschema worden aantekeningen gemaakt welke zaken wij tijdens de controle van hardware zijn tegen gekomen. Ook zal hiervan in onze service rapportage worden benoemd welke zaken niet correct zijn of door verkeerde aansluiting defect zijn geraakt. De defect geraakte apparatuur zal door ons worden beoordeeld of dit garantie is of voor rekening komt van de opdrachtgever. Uitgangspunt is dat voorafgaand aan het functioneel inbedrijfstellen, de technische installaties luchtzijdig en waterzijdig zijn ingeregeld.

On-line service tijdens garantieperiode
Als extra service gedurende de garantieperiode, bieden wij de mogelijkheid van support op afstand. Voorwaarde hiervoor is dat er een internetaansluiting ter beschikking wordt gesteld door de gebouweigenaar. Deze internet aansluiting zal door de gebouweigenaar of gebruiker tot in de regelkast gelegd moeten worden en zijn voorzien van een RJ45 aansluiting. Deze kan dan gekoppeld worden met onze regelaar of netwerk switch. Indien de regelaar direct wordt aangesloten op het internet dan zal de netwerk router zo geconfigureerd moeten worden dat wij van af kantoor zo op de regelaar kunnen inloggen. Ook na de garantieperiode kunnen wij on-line service verrichten, bijvoorbeeld op basis van een onderhouds- of beheercontract.